header

Verwijderingsbijdragen

AVN is als importeur verplicht een bijdrage te leveren aan de inzameling van de door haar te leveren producten. Deze inzamelplicht is een mooi voorbeeld van MVO, maar ook een omvangrijke taak waarbij veel organisatie komt kijken. Tegen betaling van een verwijderingsbijdrage of beheerbijdrage worden daarom deze verplichtingen in Nederland uitgevoerd door Stibat (batterijen) en LightRec (verlichting).
Producenten en importeurs dragen een klein bedrag af voor iedere batterij die zij op de Nederlandse markt brengen. Met deze bijdrage bekostigen deze organisaties het transport, de sortering en de recycling van lege batterijen. Ook de ontwikkeling van publiekscampagnes wordt uit de beheerbijdrage betaald. Dit is van toepassing voor de producten die door ons in Nederland worden verhandeld. Onze klanten in het buitenland zullen daar ter plaatse de verwijderingsbijdrage of recupelbijdrage (België) moeten afdragen. Om beide klantengroepen overzichtelijk van prijzen te voorzien wordt door ons daarom altijd de verwijderingsbijdrage apart vermeldt.

Batterijen

De verwijderingsbijdragen voor batterijen zijn gebaseerd op het gewicht per batterij. Er worden zodoende verschillende tarieven gehanteerd. Deze tarieven zijn vastgelegd in de Tarievenlijst Beheerbijdragen Stibat.

Verlichting

Om de inzameling en recycling van de energiezuinige verlichting te kunnen bekostigen brengt LightRec een recyclingbijdrage in rekening bij de producenten en importeurs.

Deze bedraagt per 1 april 2013:
€ 0,14 per (retrofit) spaar- of ledlamp
€ 0,42 per armatuur of module

Gloei- en halogeenlampen zijn in de regelgeving uitgezonderd, evenals armaturen bedoeld voor consumenten. Ook componenten van lampen en armaturen zijn uitgezonderd.

Contactgegevens

A. van Nieuwenhuizen & Zn B.V.

Buitendijks 65
3356 LX Papendrecht
The Netherlands

E info(at)vannieuwenhuizen-bv.nl 
T +31 78 6428783 
F +31 78 6428784