header

IHM

Inventory Hazardous Materials

Geen risico voor mens en milieu

De EU Ship Recycling Regulations (SRR) zijn begin 2021 in werking getreden. Deze regeling vereist dat elk schip een Inventarisatie van Gevaarlijke Materialen (IHM) aan boord heeft en dat deze actueel wordt gehouden. Dit actualiseren vindt plaats doormiddel van materiaalverklaringen (MD) en leverancierscertificaten (SdoC) van leveranciers. Het IHM geeft inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan boord van een schip en moet ervoor zorgen dat schepen die gesloopt worden geen enkel risico vormen voor mens en milieu.

In de praktijk is echter nog veel onduidelijk. Er worden veel verzoeken gedaan voor verklaringen zonder dat een juiste afweging wordt gemaakt of voor de betreffende levering een verklaring vereist is. Met veel goede bedoelingen zorgt dit voor onnodig werk van scheeps- en toeleveranciers. De meeste leveringen van een scheepsleverancier vallen namelijk buiten de vereiste om MD's af te geven! Dit komt doordat de meest geleverde artikelen geen deel uitmaken van de constructie of uitrusting van het schip, of vallen onder een van de vele uitzonderingen die binnen de SRR bestaan. De uitzonderingen zijn bijvoorbeeld losjes gemonteerde apparatuur, metaal en metaallegeringen, reguliere consumentenproducten, printplaten en reserveonderdelen.

Het leveren van goede MD's is niet eenvoudig. Het risico van de vele vragen is daarom dat er documenten worden verstrekt die niet nauwkeurig zijn of met onjuiste informatie. Het is dus van belang dat alleen de documenten worden opgevraagd voor items waarvoor ze daadwerkelijk nodig zijn. Voor leveranciers is de boodschap dat MD's alleen geleverd moeten worden men er zeker van kan zijn dat de inhoud van de MD naar behoren kan worden bevestigen.

Bron: Een artikel dat verscheen in de laatste uitgave van The Ship Supplier, geschreven door ISSA's juridisch expert Bruce Hailey

IHM article Bruce Hailey.JPG

Contactgegevens

A. van Nieuwenhuizen & Zn B.V.

Buitendijks 65
3356 LX Papendrecht
The Netherlands

E info(at)vannieuwenhuizen-bv.nl 
T +31 78 6428783 
F +31 78 6428784