header

Disclaimer

Disclaimer

Wij nodigen iedereen uit om de website van A. van Nieuwenhuizen en Zn b.v. (www.vannieuwenhuizen-bv.nl) te bezoeken en te gebruiken. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van de voornoemde website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De inrichting en vulling van onze site hebben wij met de grootst mogelijke aandacht uitgevoerd. Ook nu wordt er nog veel zorg besteedt om de website, inclusief deze disclaimer, van A. van Nieuwenhuizen en Zn b.v. actueel en compleet te houden. Het kan natuurlijk voorkomen dat informatie verkeerd of niet compleet is opgenomen. Graag worden wij daarvan op de hoogte gesteld zodat wij de site hierop kunnen aanpassen. Samen weten we meer dan alleen.

Wij staan open voor verbeteringen, maar A. van Nieuwenhuizen en Zn b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade- en/of kosten dan ook welke voortvloeien uit de op de website verstrekte informatie of in de aan deze site gekoppelde bestanden.

Daarbij bevat de website verwijzigen, hyperlinks en dergelijke naar andere sites of gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. A. van Nieuwenhuizen en Zn b.v. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Onze hele website met database en informatie zoals teksten, afbeeldingen en overige is het eigendom van A. van Nieuwenhuizen en Zn b.v. met auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Wij hebben zo goed mogelijk onze bronnen geïnformeerd en vermeld. De inhoud van deze site mag met bronvermelding worden gebruikt. Neem voor de originele bestanden gerust contact op.

Disclaimer e-mail

De informatie verwerkt in verzonden e-mails en bijlage(n) is strikt vertrouwelijk. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan veranderingen onderhevig kunnen zijn. A. van Nieuwenhuizen en Zn b.v. is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. A. van Nieuwenhuizen en Zn b.v. staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Contactgegevens

A. van Nieuwenhuizen & Zn B.V.

Buitendijks 65
3356 LX Papendrecht
The Netherlands

E info(at)vannieuwenhuizen-bv.nl 
T +31 78 6428783 
F +31 78 6428784